Nyt

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup

 

 

Emdrup Grundejerforening har klippet nedenstående fra Østerbro Avis. 

Lersø Parkallé lukker for biltrafik fra 1. marts 2017 i syv måneder, og det kommer til at betyde omveje for bilisterne og længere til bussen for passagerne

Advarsel om tricktyve og andre tyve i området

I november 2015 var en beboer i vores område udsat for et tricktyveri. Hun blev fulgt hjem af en fremmed mand, der tilbød hende at hjælpe med at bære hendes indkøb. Senere fandt hun ud af, at han havde stjålet hendes pung med 2000 kroner i

I april 2016 blev en bil stjålet fra en carport, men er dog fundet igen. Og i april blev en cykelanhænger til børn stjålet fra en baghave

Se kontingentopkrævning 2016 her

 

 

Se generalforsamling 2016 her

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening er siden 6. september 2014 på nettet:

www.emdrupengogmosevej.dk

 

Hjemmesiden blev besluttet på generalforsamlingen i foråret 2014. Den skal fungere som en slags vidensbank for foreningens medlemmer.

 

Den vil bl.a. indeholde foreningens vedtægter, beslutninger og dokumenter, som kan være nyttige at kende. Men siden skal ikke erstatte den traditionelle papirkommunikation og formelle såvel som uformelle møder og snak. Den er et supplement.

I november 2014 blev indsat en skematisk oversigt over de sidste 35 års henstillinger til medlemmerne om at vise hensyn og holde området pænt.

 

Den vil også indeholde mange træk af foreningens oprindelse og historie og omtale af de arrangementer, som har været afholdt. Fx findes en serie af billeder fra vejfesten i september 2014.

Fortællingen om vejenes og foreningens start og første år indeholder et par versioner af kort over området på baggrund af en gammel fortegelse med start i 1920 over medlemmerne i foreningen.

Denne fortælling vil blive fortsat - og det er vores håb, at vi de næste par år ved fælles hjælp kan gøre fortællingen mere fuldkommen, således at vi på den måde op til 2018 kan skabe en web-100-årsjubilæumshvidbog. Der er også i denne fortælling indsat et link til et foreløbigt regneark, der har registreret oplysninger om vejenes beboere ifølge folketællingerne 1921, 1925 og 1930, samt givet lidt anvisninger på, hvorledes man for sin egen adresse måske kan finde oplysninger om ejere gennem tiden, ligesom kilder til fortællingen er oplyst.

Ved hjælp af denne gamle fortegnelse er regnearket med ejere og beboere i 1920'erne blevet opdateret

 

Den gamle medlemsfortegnelse gav også nyt lys på byggeårsstatistikken og de lidt underlige detaljer om beboelse. Det viser sig, at de ulige numre på Emdrup Engvej blev ændrede i 1930'erne som følge af en tredeling af en stor nr. 1-grund.

Mange ligger inde med viden og har fortalt historier ved mange lejligheder. Denne hjemmeside har en idé om at kunne være forum for videreformidling af denne viden og disse anekdoter - forhåbentlig kan sidens historier give inspiration til fortælling af de mange historier.

 

Fortæl gerne historier ved henvendelse til: webmaster@emdrupengogmosevej.dk

 

Siden vil også indeholde links til andre nyttige hjemmesider. Fx til Emdrup Grundejerforening, Københavns Kommune, elforsyning, varmeforsyning og til nogle af de hjemmesider, der fortæller mere uddybende historier om området.