Nyt

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup

 

Referat fra årets generalforsamling, 18. maj 2017 her og de nye vedtægter her

 

Emdrup Grundejerforening har klippet nedenstående fra Østerbro Avis. 

Lersø Parkallé lukker for biltrafik fra 1. marts 2017 i syv måneder, og det kommer til at betyde omveje for bilisterne og længere til bussen for passagerne

 

Det ser ud til at vejen åbnes igen medio november. Der har været nogle forsinkelser undervejs.

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening er siden 6. september 2014 på nettet:

www.emdrupengogmosevej.dk

 

Hjemmesiden blev besluttet på generalforsamlingen i foråret 2014. Den skal fungere som en slags vidensbank for foreningens medlemmer.

 

Den indeholder foreningens vedtægter, beslutninger og dokumenter, som kan være nyttige at kende. Men siden skal ikke erstatte den traditionelle papirkommunikation og formelle såvel som uformelle møder og snak. Den er et supplement.

I november 2014 blev indsat en skematisk oversigt over de sidste 35 års henstillinger til medlemmerne om at vise hensyn og holde området pænt.

 

Den vil også indeholde mange træk af foreningens oprindelse og historie og omtale af de arrangementer, som har været afholdt. Fx findes billeder fra vejfester.

Fortællingen om vejenes og foreningens start og første år er baseret på foreningens gamle protokol, som starter med referat af den første generalforsamling 3. november 1918, samt en gammel fortegelse med start i 1920 over medlemmerne i foreningen. Den indeholder også et par versioner af kort over foreningens område.

Denne fortælling vil blive fortsat - og det er vores håb, at vi de næste par år ved fælles hjælp kan gøre fortællingen mere fuldkommen, således at vi til næste år kan skabe en web-100-årsjubilæumshvidbog. Der er også i denne fortælling indsat et link til et foreløbigt regneark, der har registreret oplysninger om vejenes beboere ifølge folketællingerne 1921, 1925, 1930 og 1940 samt oplysninger om de oprindelige ejere ifølge den gamle medlemsfortegnelse.

 

Den gamle medlemsfortegnelse gav også nyt lys på byggeårsstatistikken og de lidt underlige detaljer om beboelse. Det viser sig, at de ulige numre på Emdrup Engvej blev ændrede i 1930'erne som følge af en tredeling af en stor nr. 1-grund.

Mange ligger inde med viden og har fortalt historier ved mange lejligheder. Denne hjemmeside skal også være forum for videreformidling af disse fortællinger

 

Siden vil også indeholde links til andre nyttige hjemmesider. Fx til Emdrup Grundejerforening, Københavns Kommune, elforsyning, varmeforsyning og til nogle af de hjemmesider, der fortæller mere uddybende historier om området.