Foreningen

Foreningen blev stiftet den 3. november 1918 som forening for de parceller, som blev udstykket på Emdrupgårds markarealer på 3 veje i området der afgrænses af Emdrupgårdsvej (navngivet i 1917), Emdrupvej, jernbanen og Nøkkerosevej (først officielt navngivet i 1922) selv om vejnavnene endnu ikke var fastlagt.


Den nye grundejerforening foreslog navnene Emdrup Engvej, Emdrup Mosevej og Emdrup Søvej for de tre veje, men navnet på den tredje vej blev Emdrup Kærvej, der af forskellige grunde udgik af foreningen i 1931. Emdrup Kærvej var bl.a. den primære færdselsvej til Slangerupbanens station for enden af Nøkkerosevej og i Grundtvigkirkens byggeperiode i 1920'erne hårdt belastet af tung lastvognstrafik. Københavns Kommune havde på den baggrund overtaget vedligeholdelse af denne vej, som også fik vejbelysning i 1927.

Ved foreningens stiftelse var der ingen med bopæl i villa på parcellen. Området var kun udstykket og afmærket, måske lidt  kolonihaveagtigt som forløber for villabebyggelse med en række klausuler i Københavns byplanlægning på baggrund af store byplanmæssige ideer.

Vejnavnene Emdrup Mosevej og Emdrup Engvej blev officielt godkendt 20.12.1920 sammen med Trekløvervej og Gulkløvervej. 20.12.1922 blev også navnene Nøkkerosevej og Emdrup Kærvej officielt godkendt.


Alle ejendomme på de to veje Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej skal være medlemmer af denne forening, der har som hovedformål at administrere vedligeholdelse af vejene, som er private fællesveje. Dette fremgår af tinglysningsdokument af 18. oktober 1926, hvor forpligtelserne for vejene overdrages til foreningen fra aktieselskabet "Emdrup", der stod for udstykningen. Se denne deklaration nedenfor.


Til det formål er vedtaget et kontingent, der gennem opsparing vil kunne totalrenovere vejene, når dette må anses for absolut påkrævet.

Vejene vedligeholdes løbende nødtørftigt.


Foreningen er tilknyttet Emdrup Grundejerforening, www.emgf.dk