Generalforsamlinger

Generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Dagsorden med bilag uddeles mindst 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Referater fra generalforsamlingerne indføres af foreningens sekretær i foreningens protokol sammen med referater fra bestyrelsesmøder og arrangementer.


Det er en gammel tradition, at protokollen fra det forgangne år oplæses af sekretæren til godkendelse på hver generalforsamling.


Denne tradition skal ikke ændres med denne hjemmeside

Foreløbig er der under de enkelte årstal givet en opsummering og en delvis indscanning af protokollen for de seneste par år samt fra foreningens stiftelsesår. En fortælling om foreningens start findes under fanebladet Lokalhistorie og anekdoter.


Endvidere er hele protokollens bind 3 samt bind 1 1918-1921 indscannet og lagt i billedgalleriet.


Det er planen i en række tidstypiske eller temaafgrænsede artikler at referere protokollens referater sammen med indscanning af eksempler. Med tiden vil hele den samlede protokol (3 meget interessante og spændende bind) blive scannet ind. Det er jo interessant lokalhistorie - og protokollen kan hermed blive til fælles vidensbank.


Foreningen har ikke altid haft den fredsommelighed vi kender i dag. De første 10-15 år var der flere voldsomme konflikter og eksempler på formænd, der efter kraftige meningsudvekslinger gik af i utide og nægtede at lade sig genvælge. Tiden var præget af stor mødeaktivitet og hårdt arbejde for at sikre overholdelse af udstykningens aftaler om vejene og energiforsyning (byggemodningen).

Begyndelsen af 1930'erne var en kritisk periode i foreningens historie, hvor foreningen var tæt på opløsning.

Siden begyndelsen af 1930'ernes kritiske periode har der dog været en vis stabilitet i foreningen. Der har fx siden da være 3 formænd, som alle har været formand i 25-30 år.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlinger har svinget en del. Nogle gange blot 2 fremmødte til en generalforsamling. Men i lange perioder stabilt 10-15 fremmødte. I nogle perioder primært Emdrup Engvej som de flittige. I andre perioder Emdrup Mosevej.


I de første 8-9 år blev næsten alle generalforsamlingerne holdt i restaurationen på 1. sal i Korsgade 49. Det har vist sig, at denne bygning, der ikke længere eksisterer, var et gammelt hus, der rummede Joachims Hotel. Se nærmere om dette nedenfor.


I mange år herefter blev generalforsamlingerne afholdt på kroen Emdruplund, der lå, hvor Holbergskolen ligger i dag, men tidligere lå her Emdruplund Kro, som var en landevejskro med selskabslokaler samt skyde- og keglebaner. Parken blev nedlagt i 1952-53 i forbindelse med bygningen af Holbergskolen.


Senere blev Mosekroen på hjørnet af Frederiksborgvej og Rådvadsvej anvendt til generalforsamlingerne igennem flere år. Her er det i dag den indiske restaurant Dhaba, der holder til.


I en del år blev generalforsamlingerne holdt i lokaler på Søborg Torv, senere i Beboerhuset i Kantorparken.

Men gennem de seneste år er generalforsamlingerne holdt i Emdrupparkens Klubhus på Nøkkerosevej