Vedtægtsarkiv

I dette arkiv er indscannet foreningens oprindelige love under faneblad 1918. De første ændringer blev foretaget i 1928. Derefterfølger indscanning af de særskilte vedtægter for vejudvalg og vejfond fra 1926.

De radikalt ændrede love fra foreningens kriseår 1931 indeholder også nogle kommentarer om forløbet.

Foreningen ændrede lovene i 1944. Disse findes ikke i de kendte arkiver, men skulle nogen ligge inde med dem, vil de være meget velkomne. Omtale af foløbet op til disse ændringer findes under fanebladet med lovene fra 1951.

Herefter følger vedtægterne fra 1963, 1981, 2002, 2005, 2006 og 2009, som blev ændret på generalforsamlingen 2015.

På nuværende tidspunkt kendes disse udgaver af forenigens love. Skulle der dukke flere versioner op, vil de blive omtalt, når de findes


Alle vedtægter under dette arkivfaneblad er ikke længere gyldige, men erstattet af nye