Kontingentkonto

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup, - stiftet 3. november 1918


OPKRÆVNING AF HELÅRLIGT KONTINGENT


Kære medlemmer, så er det igen tid til betaling af kontingent.


Årligt kontingent: kr. 2.000,00

Beløbet indbetales på foreningens konto i Lån & Spar bank:

Reg. nr.: 0400

Konto.nr.: 4017083126

Ved betalingen skal man som ”tekst til beløbsmodtager” anføre sin adresse samt sit efternavn.

Emdrup Mosevej forkortes EM, og Emdrup Engvej EE.

Eksempel på udfyldelse: EM10 Strandfelt

Sidste dato for rettidig betaling: 5. november 2017Venlig hilsen

Peter Appel, formand John Strandfelt, kasserer


OPKRÆVNING AF HELÅRLIGT KONTINGENT 2015
Kære medlemmer, så er det igen tid til betaling af kontingent.

Tidligere har vi håndteret opkrævningen ved anvendelse af giroindbetalingskort, men denne metode er blevet dyr, og vi går derfor over til indbetaling ved kontooverførsel.


Årligt kontingent: kr. 2.500,00

Beløbet indbetales på foreningens konto i Lån & Spar bank:

Reg. nr.: 0400

Konto.nr.: 4017083126


Ved betalingen skal man som ”tekst til beløbsmodtager” anføre sin adresse samt sit efternavn.

Emdrup Mosevej forkortes EM, og Emdrup Engvej EE.

Eksempel på udfyldelse: EM10 Strandfelt


Sidste dato for rettidig betaling: 10. december 2015


Ved spørgsmål til ovenstående, konktakt gerne kasserer John Strandfelt på telefon 2819 2717


Venlig hilsenPeter Appel, formandJohn Strandfelt, kasserer