Lokalhistorie og fortællinger

Nogle har boet i vores område i mange år/gennem et par generationer.


Emdrup blev stadig i 30'erne oplevet som langt ude på landet i forhold til København.


Ved vejarrangementerne er der blevet fortalt et par spændende anekdoter, som meget gerne her kunne levendegøres for kommende tider og generationer.


Og nogle har også spændende historiske data, som kan fortælles.


Dette faneblad vil under de tre faneblade "Emdruphistorie", "Vejhistorie" og "Fortællinger" kunne bringe sådanne fortællinger. Henvendelse herom til Webmaster: webmaster@emdrupengogmosevej.dk.


Nogle historier, som fx om æbletræerne på vores fortove i foreningens tidlige år, vil blive fremhævet med særskilte faneblade.


Nogle større projekter som fx Stillevejsprojektet og de store anlægsarbejder med fjernvarme vil også blive beskrevet.


I 1901 blev Emdrup en del af København og samtidig blev Emdrup Grundejerforening stiftet.

  • Landsbyen Emdrup blev igennem 1900-tallet udbygget med både villakvarterer (som vores) og ejendomskomplekser.
  • Emdrup fik større og mindre virksomheder - men kun få er tilbage
  • Sporvognene linje 10 og linje 16 havde vendesløjfe på Emdrup Torv
  • Slangerupbanen havde station i Emdrup for enden af Nøkkerosevej.
  • Emdrupgård blev til børnehjem og Emdrupborg blev til Lærerhøjskole, som senere blev til DPU
  • Emdrup fik en Grafisk højskole som senere fusionerede til Danmarks Medie- og journalisthøjskole
  • Emdrup fik egen skole, skrammellegeplads, idrætspark og kirke

osv. osv.