Fortællinger

Gode historier skal deles

Lad os fortælle (god) historie


Ved vejarrangementerne er der blevet fortalt mange spændende anekdoter, som meget gerne her kunne levendegøres for kommende tider og generationer.


Mange kender spændende historiske data, som kan fortælles.


Ved at trække informationer fra foreningens gamle protokoller, de offentligt tilgængelige danske folketællinger frem til og med 1940, politiets registerblade, mange slægtsforskningshjemmesider og mange andre tilgængelige kilder kan fortælles mange spændende historier om der mennesker, som har givet liv til vores område.

Den gamle fortegnelse over ejere er sammen med folketællinger frem til 1940 mv er samlet i en tabel i et regneark, som løbende vil blive ajourført. Se lidt om disse kilder under fanebladet med fortællingen om starten på vejene.


Vi  vil under dette faneblad (men også under "Emdruphistorie", "Vejhistorie" mm) bringe sådanne fortællinger, som vil blive tematiseret gennem fanebladene til venstre. Fortællinger om personer, vil kun handle om personer, som ikke længere lever - tiden omkring 1940'erne vil være en slags tidsgrænse for personfortællinger. Her og nu er der kun få historier, men flere er under forberedelse. Henvendelse om bidrag til fortællinger til kan ske til Webmaster: webmaster@emdrupengogmosevej.dk.Nogle af de nuværende ældre beboere kan huske nogle af de oprindelige ejere/beboere, som stadig var aktive i 1950'erne - og 60'erne.

Det drejer sig bl.a. om:

  • Den tidligere formand fra 1931 til 1960 Thorvald Ferdinand Jensen (tjenestemand ved KS), som var ejer af EE18
  • Skomager Gustav Jeppesen fra EM 14, som på sine gamle dage var temmelig tunghør og dårligt kunne høre trafikken på vejen - men dog stadig på sine gamle dage skovlede sne

Endvidere fortælles om chauffør ved Kbh Sporveje Jens Peter Olsen, som boede på EM 15 fra engang i 1920'erne, at han på sine gamle dage samlede meget brænde, så huset var ret fyldt med brænde, da der kom ny ejer.


Men der er måske også nogle, der kan huske andre af de oprindelige ejere og beboere, der kan fortælles historier om.


De oprindelige ejere var typisk håndværkere, specialarbejdere, fabriskarbejdere, kontorister .. og en enkelt skolelærer og da sporvognene kom helt til Emdrup, kom også en del ansatte ved sporvejene til. De fleste af disse ejere boede på Nørrebro og en nærliggende del af Østerbro. Derfor blev generalforsamlingerne de første mange år holdt på Nørrebro i en restauration på Korsgade 49. Kommunikation måtte ske med brevpost, - og så var der i mange år en slags forløber for denne hjemmeside: En opslagstavle.

Mange af dem er født udenfor Københavnsområdet. Dette kan bl.a. ses i det omtalte regneark


Ikke alle oprindelige ejere kom til at bo i området - nogle benyttede det blot som kolonihave - og flere fik aldrig bygget den villa, de drømte om.


Mange boede med store familier med flere voksne børn - og lejere - også i træhusene.


Byggestilen var i typisk ret små huse i murermesterstil eller bungalovIgennem årene er der siden sket mange forandringer - så det rummer jo også mange fortællinger.Som en lidt sjov og tilfældigt opdaget historie kan fortælles, at Emdrup Engvej optræder i en kriminalserie af forfatterne Christian Dorph og Simon Pasternak

  • Om et øjeblik i himlen. Kriminalroman (2005), foregår i 1975
  • Afgrundens rand. Kriminalroman (2007), foregår i 1979 og titlen henviser til Knud Heinesens berømte sætning fra 1979
  • Jeg er ikke her. Kriminalroman (2010), foregår i 1985
  • Tal til mig. Kriminalroman (2015), foregår i København og under den rumænske revolution i december 1989.

Seriens hovedpersonen er Ole Larsen, der er en erfaren og jordbunden efterforskningsleder, og hans kollega Erik Rohde. Ole Larsen bor på Emdrup engvej, der således flere steder i serien bliver omtalt.

Fx:

  • Larsen kunne høre pumpen i kælderen arbejde. Han vidste, han snart skulle skifte pakningen. Villaen på Emdrup Engvej var utæt, det ville stå op med råddent mosevand, hvis han ikke snart gjorde noget. I Afgrundens rand,
  • Mens han havde ventet, havde han vadet frem og tilbage foran sin lille murermestervilla på Emdrup Engvej. Hans kone Gerda stod ved køkkenvinduet over opvasken. De havde ikke haft øjenkontakt overhovedet, og han ville ikke gå ind igen, .  I Om et øjeblik i himlen
  • Anita sagde ikke mere, hun tog den ud ad Tuborgvej og drejede til højre ad Emdrup vej og fandt Emdrup Engvej. Hun standsede vognen, og Larsen steg ud og gik ludende op ad havestien. Hun så ham låse sig ind, han vendte sig ikke om. I Jeg er ikke her
  • Han overhalede et lastvognstog og huggede ind i inderbanen og tog den næste afkørsel og drejede over motorvejsbroen og ned på vejen i modsat retning, tilbage mod Emdrup. I Tal til mig