Vejarrangementer

Grundejerforeningen har gennem tiden haft nogle vejarrangementer, fester mv.


Den første var 10-årsjubilæumsfesten i 1928. Protokollens omtale af denne fest findes under fanebladet 1928.

Derimod var der ikke 25-årsjubilæumsfest i 1943, selv om der på generalforsamlingen i 1942 var forslag om det. Men det nedsatte festudvalg nåede frem til, at der ikke var noget at feste for i besættelsestiden.

Heller ikke 50-året og 75-året blev fejret. Det blev derimod 80-årsdagen med fuld musik


Siden 2012 har der atter blevet vejvandringer og -fester. Omtale af de enkelte fester kan ses under fanebladene med årstal.

Vejfesten 2018 bliver speciel fejring af fireningens 100-års julilæum.


Igennem en del år var der endvidere tidligere blomsterbytningsarrangementer. Disse omtales med scanninger fra protokollen under fanebladet Blomsterbytning


Fra nogle af disse arrangementer findes billeder. Hvis du ligger inde med billeder fra nogle af de tidligere arrangementer, må du meget gerne sende dem til webmaster@emdrupengogmosevej.dk med en markering af, hvorvidt de må bringes på hjemmesiden.

En billedserie fra vejvandringen i 2012 er blevet omdelt og billeder fra 2013 findes på Picassa - og på generalforsamlingen 2014 viste Nelly sin flotte collage La chasse aux papillons, som også pryder omtalen af vejfesten 2013 og invitationen til 2014-vejfesten.

Billeder af ejendomme og personer vil i øvrigt kun blive bragt på den åbne del af hjemmesiden med de enkeltes billigelse. Vi følger således en forsigtig tolkning af datatilsynets bestemmelser om situationsbilleder, således at også sådanne billeder bringes på en passwordbeskyttet side.