2012

Fra protokollen er indsat referaterne fra 2 bestyrelsesmøder i 2012 samt fra generalforsamlingen den 16. maj 2012 i Emdrupparkens Klubhus på Nøkkerosevej

Beretningen omtaler bl.a. ideer om flere stilleveje i området, Movias planer om nedlæggelse af ruterne 42 og 43 samt en god anbringelse af foreningens vejfondsmidler.

Der behandles forslag om at vurdere muligheder for at gøre noget til imødegåelse af ekstremregnsvirkninger. Der nedsættes udvalg, som skal bearbejde problematikken. Endvidere er forslag om at afholde en vejfest.

Under evt. rejses atter problemer om ukrudt, hundeekskrementer mv på fortovene.