1951

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup, - stiftet 3. november 1918


I 1942 var der ønske om genoptryk af foreningens love, så alle kunne læse dem - og der var ønske om noge mindre ændringer.

På generalforsamlingen i 1943 kunne konstateres, at lovene ikke var blevet optrykt og omdelt, - så det blev understreget at dette skulle ske til næste ordinære generalforsamling.

I 1944 kunne derefter vedtages ændringer i lovene.

Men 1944-lovene er ikke fundet på nuværende tidspunkt.

Men det må formodes, at de i store træk ligner lovene, således som disse fik mindre ændringer igen i 1951