Æbletræer

I 1922 blev det foreslået og besluttet på en generalforsamling at plante æbletræer på fortovene ved skel til de enkelte grunde. Det ville især være smukt om foråret når træerne blomstrede. Ligesom i Gentofte.


Valget af træer blev Cox Orange og i alt 100 træer blev plantet i 1923 på de 3 veje med samme afstand mellem træerne (det var den måde det så smukkest ud), så nogle grunde fik mere end et træ uden for grunden.


Æbletræerne var dog ikke uden problemer. Èn grundejer var så fortørnet over træerne, at han rev æbletræet ud for sin grund op med rode. Nogle træer gik ud i en hård vinter og efterfulgtes af konflikt med gartneren om nyplantning i henhold til garantien. Nogle træer havde det svært i blæsevejr, så indkøb af pæle og opbinding blev besluttet og sat i værk.

Træerne kunne heller ikke tåle tørre somre, så der var tilbagevendende diskussioner på generalforsamlingerne om vanding - og det blev henstillet til de enkelte grundejere at vande træer ud for deres skel, med nogle indvendinger om det uretfærdige i fordelingen af træerne.


Efter at træerne havde været tilbagevendende tema på de halvårlige generalforsamlinger og anledning til en del stridigheder blandt grundejerne, blev det så i 1929 besluttet at fjerne træerne.


Nedenfor vil blive vist scanninger fra protokollens referater af historien om æbletræerne på fortovene, som også havde sin særlige dramatik undervejs og til sidst