1928

Med lovændringerne i 1928 overgår foreningen fra halvårlige generalforsamlinger til årlige.