2013

Fra protokollen er indsat referaterne fra 1 bestyrelsesmøde i 2013 samt fra generalforsamlingen den 16. maj 2013 i Emdrupparkens Klubhus på Nøkkerosevej

I beretningen nævnes bl.a. planerne om DONG's kommende kabellægning og foreløbige meldinger om lysarmaturer til vejbelysningen samt vejenes gode stand. Regnvandsgruppens pjece er omdelt forud for generalforsamlingen og introduceres og drøftes, herunder spørgsmålet om evt. nødvendige vedtægtsændringer for at pjecens ideer om inddragelse af ekstremregnsperspektiver kan inddrages i den fremtidige store vejrenovering når den tid kommer.

Der er igen forslag om gentlemanregler for anvendelse af motoriserede maskiner. Sekretæren henviser til gamle henstillinger herom. Se disse under fanebladen henstillinger. Der er omtale af den vellykkede vejvandring 2012 og forslag om gentagelse.

Under evt. drøftes igen hundeekstrementer og pizzabakker og andet affald på fortovene.