Nogle butikker

Dagligvarebutikker i 1950'erne til 1980'erne

De forretninger, vi i dag kender i bygningen Emdrupvej 114 (på hjørnet Emdrupvej/Emdrup Mosevej), Esperia Pizzaria, Servicekiosken, den lidt omskiftelige kebabbutik samt Oasen, var fra begyndelsen af 1950'erne til midten af 1980'erne 4 dagligvarebutikker, Viktual/slagter, købmand, fiskehandel og bagerbutik. Flere ældre beboere kan fortælle om disse butikker - og om de andre nærtliggende dagligvarebutikker.


Nedenfor er med en lille billedmanipulation skitseret, hvordan butikkerne på Emdrupvej 114 kan have set ud i denne periode. Billedmanipulationen er baseret på et billede af den nuværende bygning, Kraks gaderegisterarkiv og nogles erindringer om, hvilke butikker, der lå.


Hvis der skulle være nogen, der ligger inde med billeder af, hvordan det i virkeligheden så ud, vil sådanne billeder være meget velkomne på mail til webmaster@emdrupengogmosevej.dk. Tilsvarende gælder også for alle, der har erindringer og fortællinger om disse butikker og specielt kan huske mere om, hvordan de i virkeligheden så ud og gerne også hvordan hullerne i oversigten har set ud i overgangen fra dagligvarebutikker til de nuværende forretninger.

Bygningen Emdrupvej 114 er opført i 1952 på den store hjørnegrund Emdrup Mosevej/Emdrupvej.

I stueetagen blev bygningen udstyret med 4 mindre butikker. Nedenfor vises nogle bemærkninger om de enkelte butikker og på basis af Kraks vejvisere fra hele perioden er i kronologisk form vist, hvem der drev de enkelte butikker
1953:


Ny 1954:


Ny 1957:

Ny 1958:Ny 1969:

Ny 1970:


Ny 1973:


Ny 1978:

Ny 1979:

Ny 1981:

Ny 1983:

Ny 1984:


Ny 1985:


Ny 1988:


1990:Ny 1994:

Bageren havde både frisk brød og kager.

Det kan bemærkes, at der på den anden side af Emdrupvej også var en bager/konditor

Konditor John A. LangliBagermester B. Andersen


Bagermester Hans Duus


Duus er ophørt 1977/78 - herefter ikke længere bagerbutik
I 1985 fremgår i Kraks Vejviser Kaffesalonen, som i 1986/87 bliver til OASEN, i den gamle bagerbutik.

Og oprettelsen af denne vakte i 1984 en del bekymring i ejendommen, idet der her skulle udskænkes stærke drikke. Se mere om denne historie længere nede på siden.


Fiskehandleren havde selvfølgelig friske fisk Og selvfølgelig også bassiner med levende fisk. Sådan var fiskehandlere jo dengang.


Centrum Fiskehandel 

v/Grethe Aaberg-Madsen


Måske ny fiskehandler i løbet af 60'erne?

Og der er ikke længere fiskehandel fra 1967

Efter 1970 er det svært i Kraks Vejvisere at se, hvilke butikker, der drives af helt nye typer forretninger, som fx. elinstallatør, rengøringsselskab, vinduespolering, tricotagehandel, måske damefrisør.


Især har netop den gamle fiskebutik en ret omskiftelig tilværelse.Det gælder også i dag

Som en helt naturlig ting havde købmandsbutikken en cigaretautomat udenfor butikken, så det var muligt at få smøger også efter lukketid

Indenfor få hundrede meter var der yderligere 2 købmandshandler på Emdrupvej


Købmand P. Østergaard Nielsen


Købmand L. Jørgensen

Købmand T. Bundgaard frem til 1973

Fra 1973 er der ikke længere købmandsbutik, men i de følgende år nogle af de forretninger som nævnes under fiskebutikken.
Døgnkiosken rykket ind i den gamle købmandsbutik - og det er jo også en slags dagligvarebutik.

Så herefter er det ved at være de forretninger, vi kender i dag.

En rigtig slagterbutik med både kød og pålæg
Viktualhandler Aa. Jensen

Slagtermester Aage Folmar

Slagtermester H. Riis
Slagtermester John Petersen


Slagtermester Finn Schønning

Slagtermester Leif Mikkelsen

Slagtermester Peer Christiansen

Slagtermester Preben Dyberg

Måske i 1984 sammen med Solveig Smørrebrød?

Men herefter slut med slagterbutik

Patrick's Pizza Butik i 1985


Emdrup Grill fra 1988


og fra 1990 bliver det til Esperia Pizza Bar, som vi kender i dag

 


Emdrup Engvej 2 rummede også en butik - hvilket jo stadig kan ses på hjørnet.

Her lå Emdrup Mejeri - eller i daglig tale Ismejeriet. Denne butik går tilbage til 1930'erne hvor denne ejendom blev bygget.

I 1940 var det iflg Kraks Vejviser Otto Sørensen, der drev ismejeriet frem til ca 1950.

I 1952 hedder mejeristen H.O. Hansen. Fra 1953 hedder mejeristen H. Jürgensen.

Fra 1973 er der ikke længere registreret nogen mejerist. og i 1978 er mejeriet helt væk fra Kraks vejviser.


Når det i daglig tale hed Ismejeriet, så var det fordi det var her, der især i sommertiden kunne købes store isblokke, som kunne placeres i de gamle isskabe, som et pænt stykke op i 1950'erne var den tids køleskabe. Isblokken kunne holde nogle dage i isskabet og holde maden kølig.

Og så kunne man jo foruden mælk købe kærnet smør i mejeriet.
I 1984 er Kaffebaren/OASEN som nævnt anledning til bekymring blandt beboerne på Emdrupvej 114 - og punkt under eventuelt på foreningens generalforsamling (tiden har siden vist, at der næppe var stor grund til bekymring):


Som det har kunnet ses ultimo april/primo maj 2018, så står lokalerne nu tomme og skiltet er pillet ned.

På OASENs facebook-side kan man læse nedenstående besked.: