1940-45

Livets gang ifølge foreningens protokol i perioden

Foreningens protokol viser de første par år af besættelsen ikke tegn på noget usædvanligt. Livet i området gik sin vandte gang med de sædvanlige generalforsamlinger. I 1930'erne blev generalforsamlingerne typisk holdt på Emdruplund (der lå hvor Holbergskolen ligger i dag) - og således ikke længere i Nørrebro-området. Men fra 1942 blev de typisk holdt på Mosekroen på hjørnet af Frederiksborgvej og Rådvadsvej.


På generalforsamlingen i 1942 var der et ønske om, at foreningens love (formentlig stadig dem fra 1931) blev genoptrykt, så alle kunne se dem inden næste års generalforsamling. Og som sædvanlig blev vejenes vedligeholdelse drøftet og der var tilslutning til ønskerne om at sporvognen linje 10 kunne forlænges.


I 1943 kan dog læses et par forstyrrelser. Forårets generalforsamling blev holdt en lørdag aften. Der var en del indvendinger, da det var en aften, man ofte brugte med familien. Og så var der et forslag om, at der hurtigt på mødet skulle fastsættes en dato for en fortsættelse af generalforsamlingen, hvis den skulle blive afbrudt af luftalarm.


Endelig var der forslag om, trods de for landet så svære tider, at fejre foreningens 25 års jubilæum i november. Der var flertal for dette og der blev nedsat et udvalg til at forberede fejringen.


Et punkt om vedtagelse af nye love udgik, da optryk af de gældende love ikke var sket trods henstillingen året før!!

På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 30. juni 1943 var der mødt 14 medlemmer (altså flere end på den ordinære) og der var ny diskussion om afholdelse af fest. Bl.a. blev det anfægtet, at foreningen overhovedet kunne bruge penge på en fest, når formålet for foreningen er at vedligeholde vejene. Andre fremhævede hertil, at når det havde været besluttet på en generalforsamling og havde været opført på dagsordenen for denne generalforsamling, så var der ikke noget der kunne forhindre, at foreningen brugte penge på jubilæet.

Der var forslag om at fritage for vejafgift en eller to gange, og på den måde kunne de, der ønskede det, have råd til at afholde fest uafhængig af foreningens kasse.

Her anfører protokollen, at Hr Alsing Andersen, Emdrup Mosevej 9 tilslutter sig dette forslag. Hvad der har fået sekretæren, Hans Petersen, til at skrive Alsing Andersen og ikke Ammund Andersen, kan vi ikke vide. Har han bare hørt navnet forkert, eller har navnet på den kendte og senere kritiserede socialdemokratiske forsvarsminister og senere finansminister bare spørgt i hovedet på ham?


Ved afstemningen om afholdelse af 25-års jubilæet stemte 8 af de 14 deltagende imod, så der blev ingen fest


De følgende generalforsamlinger i 1944 og 1945 bliver afholdt søndag formiddag - Så udgangsforbud kunne overholdes.

I 1944 var foreningens love blevet optrykt og omdelt og ændringer kunne behandles.

I protokollen går livet iøvrigt sin vandte gang


Denne fortælling vil senere blive uddybet

Modstandsfolk i foreningens område

Nogle opslag i modstandsdatabasen på adresser på vores veje rummer et par interessante fund.

Søgningen på Emdrup Mosevej gav følgende resultat:

Den videre søgning på denne Richard Jensen kan ses på dette link:

http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?98903, der bl.a. fortæller, at hans adresse var Emdrup Mosevej 11.

Folketællingen i 1940 viser, at han er søn af en af de oprindelige ejere på Emdrup Mosevej, nemlig kusken Friderich Christian Jensen, der oprindelig ejede Emdrup Mosevej 6 og sammen med sin store familie boede fast på denne adresse fra 1925 i træhuset i baqghaven. Familien bestod foruden ham selv af hustruen Jensigne Jensen og 8 børn født i perioden 1903 til 1921, heriblandt altså Richard Jensen, der i 1925 var 11 år gammel, men han er formentlig også kommet jævnligt siden 5-årsalderen.

I 1937 fik familien drømmen om en rigtig villa opfyldt, da de købte Emdrup Mosevej 11, som var bygget i 1932.

I 1940 er familien i folketællingen registreret med 2 sønner på hhv 29 og 26 år, begge arbejder på B&W (hvor også deres storebror arbejder -eller har arbejdet) og 2 døtre på hhv 24 og 19 år. Endvidere et barnebarn på 2 år. Richard Jensen er altså på dette tidspunkt 26 år og har boet det meste af sin barndom/ungdom på Emdrup Mosevevej.

Han er tilknyttet Undergrundshæren, men vi kender ikke hans øvrige aktivitet i modstandsbevægelsen eller hans forbindelse til de 3 øvrige modstandsfolk, der er registreret på Emdrup Mosevej

 

Som det også kan ses af opslaget på modstandsdatabasen, så er der registreret yderligere 3 personer med bopæl på Emdrup Mosevej. Men disse 3 kan man endnu ikke se mere om. Formentlig vil disse oplysninger kunne findes i løbet af de næste 5-10 år. Se nærmere på http://modstand.natmus.dk/HvorMegetErOffentligt.aspx


Tilsvarende søgninger på Emdrup Engvej (og Emdrup Kærvej) giver ingen fundne personer. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der ikke har været aktive i modstandsbevægelsen med tilknytning til disse veje. Ikke alle findes i databasen og flere kan have registreret med andre asresser.


En søgning i modstandsdatabasen på Emdrupvej giver en del fundne personer, men i denne forbindelse er den mest interessante nedenstående, der er registreret med adresse Emdrupvej 112, som er det samme som Emdrup Mosevej 2.

http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?90642

Denne Louis Ove Harry Rundé, der er 8-9 år yngre end Richard Jensen, kan dog ikke i de offentligt tilgængelige folketællinger (som slutter 1940) ses tilknyttet denne adresse. Men han kan i løbet af besættelsen have haft denne tilknytning. Og mod slutningen af krigen er han også registreret med svensk adresse og tilknyttet den danske brigade.

Disse to har næppe kendt hinanden.


I de nærliggende områder kan også findes en del aktivitet. Men herom senere.