2022

Indkaldelse til årets generalforsamling blev omdelt til alle i postkasserne 22. maj 2022 og dagem efter fremsendt som mail. I papirudgaven og mailudgaven fremgår tidspunkt.

Som det fremgår af vedtægternes § 5 vil indkomne forslag med bilag blive fremsendt som mail og her på siden 5 dage før generalforsamlngen

Vedtægterne kan iøvrigt læses på dette link

Og referat fra sidste års generalforsamling på dette link


Bestyrelsen har 9. juni meddelt, at der ikke er indkommet forslag til behandling under dagsordenens pkt 5, så dette punkt udgår.

Endvidere kan bemærkes, at pkt 6 i henhold til vedtægterne § 6 foruden valg af formand også indeholder valg af suppleant og revisor. Nuværende suppleant Annie Zangenberg og revisor Jens Hansen er begge villige til genvalg


Referat af generalforsamlingen er sendt som mail 22. juli 2022 og fremgår tilsvarende nedenfor