Links


En forespørgsel i november 2019 om en vandstophanes placering gav en del svar om de konkrete placeringer hos flere af medlemmerne. Disse svar viste en del forskellige placeringer i fortovene for de enkelte ejendomme og bemærkninger om, at de ofte er dækket af et tyndt lag grus.

Et enkelt svar var dog det mest nyttige, nemlig en hvenvisning til Hofors hjemmeside med et kort over stophanernes placeringer for de enkelte ejendomme, så dette link bringes her: 

https://kortinfo.hofor.dk/Map.aspx?page=HOFOR_DK_Vand_Stophaner&Site=HOFOR&ShowFeatureInfoTools=0&SSO=0

På dette link kan søges på adressen og herefter vises stophanens placering og starten af stikledningen.Kortet vises som fotografisk kort, men kan også vises som topografisk kortVand, varme og gas-forsyning iøvrigt: http://www.hofor.dk


Københavns Kommunes affaldshåndtering beskrives på: http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/ , hvor man bl.a. kan finde affaldshentedage
Endvidere er her opsamlet nogle af de webhenvisninger mv. som har været anvendt i forbindelse med denne hjemmeside samt et par nyheder og ajourføringer


Emdrup Grundejerforenings 100-års jubæumsbog: Emdrup, Et åndehul i storbyen, 2001 (kan stadig købes hos Emdrup Grundejerforening)

Emdrup Grundejerforening

Vi er som vejlaug kollektive medlemmer af Emdrup Grundejerforening. På Emdrup Grundejerforenings hjemmeside kan bl.a. læses referat af generalforsamlingen 16. marts 2015. Formandens meget fyldige beretning om foreningens aktiviteter for hele Emdrup er blandt andet nævnt, at det fælles vejlaugsmøde medio maj bl.a. skal drøfte private fællesvejes rolle i forbindelse med regnvandshåndtering. I den finurlige del kan nævnes diverse, men ubekræftede rygter om fremtiden i Bychs gamle, men nu fint istandsatte bygning: Kinesisk køkken, Sushikøkken osv. (Det gik som bekendt meget anderledes end disse rygter) og at der lørdag den 21. marts 2015 kl 10 åbner nyt havecenter i Preislers gamle gartneri på Emdrupvej.

Der er også mange opfordringer til at tilmelde sig nyhedsmails fra Emdrup Grundejerforening - se ovenstående links.

På Emdrup Grundejerforenings hjemmeside er der også en nyhedslink fra oktober 2014 til Villavenner.dk som er et initiativ til at udveksle redskaber, værktøj osv borger og borger imellem. Måske kunne vi lade os inspirere af dette og måske danne særlig gruppe i denne forening. Men det kan måske være et emne på den kommende generalforsamling til maj?


På hjemmesiden www.andersbeck.dk findes bl.a. store træk af Emdrups historie samt et faneblad med hjemmeside for Nøkkerosevej


Som mange måske har bemærket, så åbner et nyt tilbagevendende loppemarked ved banen 19. april 2015: Loppelunden.dk


Slangerupbanens historie kan læses på www.slangerupbanen.dk/

Sporvognenes historie kan læses på http://www.vognstyrer.dk/


Københavns Kommunes ekstremregnssikringsplaner findes på:

http://www.kk.dk/artikel/klimatilpasning-i-k%C3%B8benhavn

- på denne side fortælles overordnet om planerne for arbejde på skybrudssikring og siden har direkte links til rapporterne om de enkelte vandoplande.