Vedtægter

Foreningens oprindelige vedtægter er fra 1918, men er siden ændret flere gange. De blev i 1926 suppleret med særlige vedtægter for Vejfondet og Vejudvalget. I 1931 blev vedtægterne totalt revideret og igen i 1944. De historiske vedtægter er  anbragt under fanebladet Vedtægtsarkiv.

Nedenfor er optrykt de gældende vedtægter, som vedtaget på generalforsamlingen 18. maj 2017