1918

Foreningens første love bliver vedtaget på generalforsamlingen 15. december 1918. Lovene bliver bogtrykt og udsendt til alle medlemmer