2015E

Nu skal vores veje renoveres

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Emdrupgaards Villabys Grundejerforening den 20. oktober 2015.

 


1. Velkomst ved formand Peter Appel, der redegjorde for behovet for renovering af Emdrup Mosevej og Emdrup Engvej. Vejene er i en dårlig stand, renovering påkrævet. Desuden har forening en opsparing, der må forventes at kunne finansiere dette. Endelig får vi ingen rente på opsparingen, hvilket tilskynder at renoveringen foretages nu.


2. Redegørelse for valg af entreprenør ved Peter Madsen. Grundejerforeningen har været i dialog med 5 entreprenørfirmaer – Kemp & Lauritzen, Brolægger Svenden, NCC, Sydkystens Brolægning og Anlægsfirmaet Kirkegaard.

Anlægsfirmaet Kirkegaard er valgt fordi (1) de var konkurrencedygtige på prisen. (2) De har erfaring med den slags opgaver (3) Vi har haft en god og konstruktiv dialog med dem, som borger for et fortsat godt samarbejde.


3. John Strandfelt redegjorde for økonomien i projektet. Pris for renovering er 1.097.000 kroner. Foreningen har med årets kontingentindbetalinger cirka 1.200.000 kroner til rådighed. Til brug for evt. uforudsete udgifter/fremtidig opsparing cirka 100.000 kroner. Entreprenørfirmaet Kirkegaard forventer ikke store uforudsete udgifter.


4. Martin Milling redegjorde med udgangspunkt beskrivelsen fra Anlægsfirmaet Kirkegaard for arbejdets udførsel. Eksisterende indkørsler, der ønskes bevaret, bliver bevaret.


5. Peter Madsen redegjorde for tidsplanen for renoveringen. Opretning/hævning af granitkantsten, samt etablering af slotsgrus på gangareal vil blive udført før jul 2015. Ny vejbelægning forventeligt i april, når vejret giver mulighed for den bedste udførsel og holdbarhed af vejbelægningen.


6. Afstemning. Der var indleveret 3 fuldmagter. 2 for igangsættelsen. 1 imod. Blandt de cirka 40 fremmødte, der repræsenterede anslået 20 matrikler ,var alle stemmer for. Det blev således vedtaget at igangsætte vejrenoveringen.
9. oktober 2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. renovering af Emdrup Engvej og Mosevej

Hvor: KFUM’s klubhus på Nøkkerosevej 23

Hvornår: Tirsdag den 20. oktober kl. 20.00


Dagsorden:


Arbejdets udførsel, herunder hækklipning, indkørsler og eksisterende flise- og asfaltbelægning på fortove.


Økonomi

Udgifterne til renoveringen forventes at kunne blive betalt fuldt ud af vejlaugets opsparing.

Der vil være en mindre udgifter for de husstande, der i dag enten har fliser eller asfalt på deres fortov jf. §8 i vedtægterne.

Information om udgift fremgår af vedlagte oversigt (kun vedlagt i den trykte omdelte papirudgave).


Tidsplan


Afstemning
Med venlig hilsen,


Vejlaugets bestyrelse


Peter Appel EM2, John Strandfelt EM10 og Peter Madsen EE17Bemærk: Denne indkaldelse er også blevet omdelt i papirudgave


Jf vedtægternes § 5:

.... Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med 8 dages varsel, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 12 medlemmer indgiver begæring derom ......