2018


Årets meget velbesøgte, vellykkede og hyggelige 100-års jubilæumsvejfest blev afholdt lørdag den 1. september i haven hos Emdrup Mosevej 14 med deltagelse af 48 voksne og 20 børn. Det er efterhånden en god tradition, at den årlige vejfest holdes i sensommeren - og samtidig kunne også markeres 100-året for selve udstykningen af området i sommeren 1918, hvor de fleste grunde blev købt af de nybagte første ejere i løbet af august 1918.

Invitationen til festen blev omdelt i postkasserne og som mail primo juli og ses nedenfor. Invitationens bagside (eller forside om man vil) var en kopi fra foreningens gamle protokol af referatet af foreningens stiftende generalforsamling.


Årets eftermiddagstur rundt til nogle af villahaverne bød på en blanding af de traditionelle opgaver og i anledning af 100-¨ret nogle historiske fortællinger/opgaver. Og i løbet af aftenen blev omdelt en quiz til bordene med spørgsmål om områdets historie. Den omdelte quiz er optrykt nedenfør før invitationen til festen. Så er der jo mulighed for atter at afprøve færdighederne. Det blev nogle af de nyeste ejere, som vandt denne quiz. Godt gået.

Se den rigtige quiz-besvarelse på dette link


Nedenfor ses invitationen fra juli til jubilæumsfesten: