2019

Årets vejfest afholdes i slutningen af august. Forhåndsmeddelelse er fremsendt til alle medlemmer som mail, hvor datoen findes. Nærmere information følger nedenfor

Datoen er sløret, men findes på den omdelte papirudgave og i den netop tilsendte mail til alle medlemmer