Vejene renoveres

Vejrenoveringsprojektet - fra 7/12/15

25. maj 2016: Tiden er nu kommet til asfaltarbejdet:

Mandag d. 06.06 på Emdrup Engvej og fortsætter på Emdrup Mosevej d. 07.6

Fra kl. 07:30 til 18:00 er der begrænset mulighed for at køre i bil på vejene


12. maj 2016:

Fra Kirkegaard:

Hej Alle.

Vi har i dag været ude og sætte de nye pullerter. Vi kommer i morgen og fuger de store fuger ved neddykningerne på kantstenene.

Det nye slidlag er lagt ind i kalenderen i uge 23.

 

Venlig hilsen

Christian Andersen


Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S

Fabriksparken 44

2600 Glostrup


14. april 2016: Der er stadig lidt sten tilovers på Emdrup Engvej

Bestyrelsen melder, at der stadig ligger et lille parti brosten i begyndelsen af Emdrup Engvej,

som interesserede kan hente. Bestyrelsen fjerner evt. overskydende på søndag.


23. februar 2016: Uge 8 på Emdrup Engvej

Onsdag startes arbejdet med at rydde asfalt og fliser på fortovene med ulige numre af

Emdrup Engvej og forsætter med udgravning til kantsten på torsdag.   


Det kan også igen nævnes, at asfalt på vejene og den endelige færdiggørelse af fortovene først sker,

når det er lunt nok til at lægge holdbart asfaltlag


11. februar 2016: Nu er det Emdrup Engvejs tur til nye fortove

Arbejdet med fortovene kom i gang på Emdrup Engvej i 10. februar. Så nu er det Emdrup Engvejs tur til at

vise særlig smidighed med parkering, så både vejfolkene og renovationen har plads til køretøjer og maskiner.

Som tidligere nævnt, så skal den enkelte grundejer tage kontakt med entreprenøren/mandskabet om

vedkommendes særlige ønsker om indkørsler/indgange som eventuelle private aftaler om ekstraarbejde.

Og som på Emdrup Mosevej bliver der jo brosten i overskud fra fortovet med de lige numre.

De små huller der ses på fortovene på Emdrup Mosevej skyldes at vandlåse skal ændres lidt nu. Det vil ske snarest.

På Emdrup Engvej vil det ske i forbindelse med pålægning af grus


27. januar 2016: Den længere julepause er nu forbi

Som det igen kan ses på siden med de ulige numre på Emdrup Mosevej,

så er der nu atter gang i arbejdet med fortovet.

I denne uge når de omkring halvvejs på denne side.

Næste uge fortsættes med resten af siden.

Det er endnu lidt usikkert om de også færdiggør med de private ekstraopgaver

(indkørsler mv) eller de fortsætter på Emdrup Engvej, lige numre, med det samme.

Under alle omstændigheder er der stadig lidt tid til at de sidste på Emdrup Engvej

kan få gjort fortovet klar til


11. januar 2016: Længere julepause

Som det kan ses på siden med ulige numre på Emdrup Mosevej, så er julepausen

forlænget på grund af frost og sne, der ikke er velegnet til opgravning og faststøbning af kantstenene i cement.

Meldingen er, at arbejdet igangsættes igen, når vejret er bedre med vedvarende +grader


17. december 2015: Revideret tidsplan

Arbejdet med fortovene på Mosevej går ikke så hurtigt som planlagt. Den ene side af Mosevej bliver færdig inden jul. Derefter stopper arbejdet indtil næste år. Grunden er bla. a. at firmaet ikke kan blive færdig med den anden side af Mosevej inden jul. Det er ikke smart at have vejarbejdsmærkning stående hen over nytår. Der er nemlig mange "morsomme" folk der flytter rundt på vejarbejds skiltning nytårs aften til stor gene for trafikken.


Det er heller ikke rart at have en opgravet indkørsel hen over julen hvor man ikke kan komme ud med sin bil


God jul og godt nytår til alle


Peter Appel14. december 2015: Brosten i overskud kan hentes

Som I kan se, os der bor på Mosevej, er der en del brosten i overskud. De ligger på fortovene og er til benyttelse for dem, der gerne vil bruge dem. Vil I gerne tage dem ind til jer selv så vejarbejderne kan komme videre med deres arbejde. Efter jul kommer turen til jer på Engvej.

hilsen

Bestyrelsen for vores Grundejerforening


9. december 2015: Hjælp renovationen med at servicere os

Da der i de kommende to uger vil være vejarbejde på Mosevej og i to uger på Engvej til næste år bedes I stille

eres skraldespande ud til fortovet for derved at hjælpe renovationen i at servicere os.

Deres store vogn har lidt svært ved at komme frem til os for tiden

hilsen

Peter W. U. Appel Emdrup Mosevej 3


I forlængelse af dette kan tilføjes, at specielt om morgenen på dage med renovation er det vigtigt at parkere, så

de store vogne kan komme forbi.

Men dette gælder også i det daglige, mens vejarbejdet står på, så også de, der arbejder med fortovene kan

komme forbi.

Så nogle gange må vi parkere lidt længere væk end sædvanligt ,-)


7. december 2015: Arbejdet er igang og der er en lille tilføjelse om tidsplanen

Vejrenoveringen starter Emdrup Mosevej med de lige numre og fortsætter med de ulige numre.

Næste år kommer det til Emdrup Engvej.

Beboerne kan kontakte dem der arbejder på renoveringen og aftale hvad der skal laves ved indkørsler.

hilsen Peter Appel, Emdrup Mosevej 3

Det begyder at ligne noget nu


6. december 2015: Nu er det alvor: Start på vejrenovering mandag den 7. december på Emdrup Mosevej

Blot til orientering og videreformidling på hjemmesiden, så starter projektet med fortovsrenoveringen i denne uge – med opstart på Mosevej i morgen, den 7. december.

Jeg er kontaktperson indtil næste mandag, hvor Peter Madsen er tilbage.

Jeg kan kontaktes på 22574045. Som det fremgår nedenfor er projektet kørt/ledet af afdelingsleder Christian H. Andersen (Tlf. 20991270).


Mvh.

Martin//EE4


Fra: Bo Kirkegaard [mailto:bo@kirkegaard.nu]

Sendt: 4. december 2015 10:40

Til: Peter Madsen (DEP); John Strandfelt

Cc: peter appel; Martin Milling; Christian

Emne: SV: Vejrenovering, Emdrup Eng- og Mosevej, 2400 KBH NV


Kære Peter og i andre.

Vi starter op på mandag den 7 dec. (På Emdrup Mosevej).

Projektet vil blive kørt/ledet af afdelingsleder Christian H. Andersen (Tlf. 20991270), men jeg er selvfølgelig stadig ”inde over”.

Vi har fået godkendt ”Råden over vej” samt fået ”gravetilladelse”, fra kommunen…….samt indhentet ledningsoplysninger på arealerne.

Vi har også fået et møde i stand med Hofor Torsdag den 10/12, som ville have et møde på stedet vedr. stophanerne.


God weekend

Venlig hilsen


Bo Kirkegaard

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S

Fabriksparken 44

2600 Glostrup

Mobil: 2099 120812. november 2015: Nedenstående tidsplan og opgavebeskrivelse er omdelt til alle medlemmer i postkassen:

26. november 2015: Begyndelsesdatoen er udskudt en uge, så der er en uge ekstra til den nødvendige klargøring af fortovene. Jo bedre klargjort en fortovsstrækning er, jo længere tid vil det vare inden efterladt ukrudt skyder op igennem den nye grusbelægning.

Renoveringsarbejdet starter på Emdrup Mosevej