2023

Nedenfor ses indkaldelsen til årets generalforsamling. Datoen fremgår af den udgave som er omdelt i postkasserne for fremsendt som mail til alle medlemmer 10. maj 2023. Endvidere ses regnskabet for 2o22 og budget for 2023

Referatet fra generalforsamlingen er udsendt og ses også nedenfor