2023

Årets vejfest afholdes i august. Invitation er omdelt i postkasserne og fremsendt til alle medlemmer som mail, hvor datoen findes. Nærmere information følger nedenfor

Datoen er sløret, men findes på den tidligere omdelte papirudgave og i den tidligere tilsendte mail til alle medlemmer