EE08


Foreningens første formand, H. Chr. Petersen, Emdrup Engvej 8

Foreningens første formand fra 1918 var den 46-årige smed og tilskærer H. Chr Petersen, der stammer fra Hyllested, Djursland. Ifølge politiets registerblade kom han til København i november 1892 efter endt militærtjeneste. Han er her registreret som smedesvend og i år 1900 er han registreret som smed og tilskærer. Man må formode, at det er metaltilskærer. Han boede de første år i Sankt Hans Gade. Han blev i 1894 gift med den et år yngre Anna Kirstine Rasmussen, der stammer fra Sønder Højrup på Fyn. De flytter i de kommende år en del gange - de fleste gange indenfor Nørrebro - som hovedregel den 1. november - men et par gange også udenfor København (bl.a. på et tidspunkt Herlev).

De fik 2 piger, Helga og Olga Elvira i hhv 1898 og 1999, mens de boede på Solitudevej og Kapelvej.


1. maj 1914 flyttede de til Ole Jørgensens Gade 2. Og det er mens de bor på denne adresse, at de køber grunden med udstykningsnummer 17 i 1918.


De bygger i 1924 bindingsværkhuset og flytter ind - dog ser det ud til, at Olga Elvira på dette tidspunkt er flyttet hjemmefra. Til gengæld har de på dette tidspunkt en 14-15-årig husassistent og et 2-3 årigt plejebarn. Husets førstesal er fra 1925 lejet ud til det unge par; sadelmager Orla og Anne Freiesleben. I 1930 har de iflg. folketællingen åbenbart adopteret plejebarnet Grethe - og førstesalen er nu udlejet til et par midt i 30'erne, metalsliber Svend og Inger Marie Hansen


H. Chr. Petersen var formand fra 1918 frem til 1927, hvor han går af i slutningen af en ekstraordinær generalforsamling i januar, hvor eneste punkt på dagsordenen var stillingtagen til nedlægning af gasledningen. På generalforsamlingen var stor diskussion af spørgsmålet om et muligt sagsanlæg mod konsortiet bag udstykningen. Københavns Kommunes belysningsvæsen havde indtil 1926 nedlagt stikledningerne frem til ekspropriationsgransen, men denne ordning var ophørt med et nyt regulativ. Foreningens sagfører mente, at forpligtelsen stadig var konsortiets - og at dette nok måtte gennemtvinges gennem retsag. Bølgerne har nok gået højt - og det endte med skriftlig afstemning om forslag om sagsanlæg. Her var der blandt de 31 tilstedeværende 26 stemmer for, mens 2 var imod og 3 undlod at stemme.

Herefter skulle man jo så tro, at alt var ok, - men under evt. kom et helt andet spørgsmål frem:

Herunder udspandt sig en Diskussion om Frugttræerne på vejene, hvor bl. andet Dirigenten rettede et skarpt Angreb på Formanden fordi Træerne var bundet dårligt op, hvilket Arbejde Formanden i sin Tid havde været med til at udføre.

Formanden mente ikke det var Foreningens Pligt vedblivende at have Ansvaret forBeplantningens Vedligeholdelse, men at det var Parcelejerne, der skulle passe de ud for deres Grunde plantede Træer.

Da Diskussionen paa dette Tidspunkt antog en mere personlig Karakter nedlagde Formanden sit Mandat og var trods Opfordring fra flere Sider ikke til at formå at fungere til den ordinære Generalforsamling.

Da Formanden fastholdt sin Mandatnedlæggelse, nedlagde Næstformanden også sit Mandat med den Motivering, at han ikke vilde udsætte sig for de samme Angreb, som formanden havde været Genstand for.

Fra flere Sider rettedes der Bebrejdelser mod Næstformandenfordi han nedlagde sit Mandat og derved løb fra sit Ansvar. Han opfordredes til at fungere indtil den ordinære Generalforsamling, men da han fastholdt sin Beslutning, hævedes Generalforsamlingen.


Opgaverne for bestyrelsen og ikke mindst formanden var stor i disse år. Ikke mindst forhandinger med konsortiet bag udstykningen. Der blev afholdt ordinære generalforsamlinger hvert halve år - og indimellem var der ofte ekstraordinære generalforsamlinger - og så var der også hyppige bestyrelsesmøder.

Også tidligere var bølgerne gået højt på generalforsamlingerne. F.eks også på den ordinære generalforsamling i november 1924, hvor bl.a. følgende kan læses under punkt 6 Bestyrelsesvalg:

Formanden vilde nedlægge sit Mandat, hvis han skulle chikaneres som han var bleven, da han paatalte Cykelkørslen på Fortovene.

Efter at forskellige Medlemmer havde bedt ham om at blive, lovede Formanden dette.H. Chr. Petersen er stadig ejer i 1937 iflg den gamle medlemsfortegnelse.

EE 8

Ny ejer af Emdrup Engvej 8 fra 1940 frem til omkring 1960


I 1940 er der ny beboer og ejer iflg både folketælling og medlemsfortegnelsen. Den nye ejer er organisten Johannes Pedersen, der er født i 1896 i Slamstrup ved Holbæk med hustru Anne Louise Pedersen, der er født  i 1902 i Ribe og deres 4 børn: Michael Viggo, der blev født i 1927 i Lund, Sverige, Elisabeth Viggo, der blev født i 1928 i København, Marie Mørk Viggo, der blev født i 1930 i København samt Thomas Viggo, der blev født i 1935 i København. Denne familie er stadig registreret i medlemsfortegnelsen i 1953 og nogle år senere, men ikke længere i 1970.