Ny vejbelysning

I marts 2014 blev kablerne til strømforsyningen gravet ned i området. Nedenfor et vist et par indtryk fra dette arbejde.


Og nu i 2015 er turen kommet til udskiftning af vejbelysningen.


Der er på vejene foretaget afmærkning af, hvor de nye master vil blive placeret i skel mellem grund og fortov. Placeringen fremgår også af tegningen til venstre.


Den nye belysning er med LED-armatur af mærket Lunia og er vist på billedet længst til venstre, hvor den er sammenholdt med den hidtidige type.


Arbejdet med de nye master er sket i løbet af april 2015 og medførte som ventet kun gravearbejde ved de nye master.