2019

Referatet fra generalforsamlingen 28. maj 2019 er nu godkendt af generalforsamlingens dirigent, Martin.

Referatet er fremsendt (elektronisk) til medlemmerne og optrykt nedenfor.


Indkaldelsen til generalforsamlingen 2019 var omdelt i papirudgave i postkasserne og sendt som mail til de kendte mailadresser. Disse udgaver indeholder tidspunktet for generalforsamlingen. 

Efter referatet er uden tidsangivelse optrykt indkaldelse med bilag om regnskab 2018.

Bemærk, at foreningens gældende vedtægter findes på dette link og referatet fra generalforsamlingen 2018 findes på dette link