Skybrudspjece

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup, - stiftet 3. november 1918


På generalforsamlingen i 2012 blev der på baggrund af de voldsomme sommerregnskyl i juli 2011 fremsat forslag fra medlemmer om at vurdere muligheder for at håndtere ekstremregn i fremtiden.

Der blev nedsat arbejdsgruppe, som frem til næste generalforsamling skulle gennemgå muligheder.

Dette resulterede i udarbejdelsen af en pjece, som blev omdelt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen i 2013

Det ser ud til, at vi på vores veje også var heldige ved skybrud natten til 31. august 2014