2018

Referatet fra årets generalforsamling er godkendt af generalforsamlingens dirigent den 12. juni 2018 og fremsendt til medlemmerne. Referatet er også trykt nedenfor sammen med indkaldelse og bilag.

Nedenstående bilag til punkt 5 blev fremsendt forud for generalforsamlingen:På generalforsamlingen skal det bl.a. drøftes og besluttes om foreningens 100-års jubilæum den 3. november skal fejres og i givet fald skal drøftes nogle ideer og hovedlinjer for fejringen. Fx:

Skal den fejres på selve 100-årsdagen lørdag den 3. november 2018 - og i givet fald hvor?

Eller skal den fejres en af de første lørdage i september med lidt ekstra i forbindelse med den efterhånden traditionelle sommerfest, der jo kan foregå i det fri og et stort festtelt? Det vil selvfølgelig være lidt tidligt i forhold til foreningens 100-årsdag, men det vil være 100-året for at vores grunde blev udbudt til salg og mange blev købt i løbet af sommeren 1918.

Uanset om det er den ene eller anden model for dato, så kan festmiddagen jo arrangeres som traditionen byder, at alle medbringer middagen - og måske kan den også grilles i november ;-). Hvor meget må festen koste og kan foreningen give et tilskud? Og da festudvalget sidste år efterlyste nye hoveder (og alligevel stod for festen), så skal der nedsættes et festudvalg - som jo gerne må være de "gamle" hoveder suppleret med nye.

Er der ideer til særlige indslag i en sådan 100-årsdag?