EM08

Ved folketællingen 1921 var kun 2 adresser beboede, nemlig Emdrup Mosevej 4 og Emdrup Mosevej 8 - men ifølge de tilgængelige BBR-registeroplysninger er nuværende ejendomme fra 1934 hhv 1935. Hvilken bebyggelse var der mon tidligere?
Den første ejer af Emdrup Mosevej 8 var den 33-årige konstruktør/maskinarbejder Henry Ludvig Wilhelm Shumann. Ifølge Politites Registerblade flyttede han fra Brønshøjgade 5 3. sal til Emdrup Mosevej 8 1. maj 1920 sammen med sin 24-årige hustru Ane Marie Schumann og formentlig deres 4-årige datter Iris.

Endvidere flytter også de to fabriksarbejdersker, den 36-årige Christine Marie Petersen og den 32-årige fraskilte Emma Poulsen til Emdrup Mosevej 8. Begge også fra Brønshøjgade 5 3. sal. Emma Poulsen har sin 7-årige søn, Aksel med.

Ved folketællingen i februar 1921 er han på adressen registreret sammen med sin datter, men uden hustruen, og med Christina Marie Petersen som husbestyrerinde, Emma Poulsen med sin søn og yderligere en 14 årig Ove Møller som logerende.


Schumann er ifølge foreningens gamle kassebog stadig registreret som ejer i 1921, hvor han dog er registreret med en restance. I den gamle protokol kan fra et bestyrelsesmøde søndag den 1. maj 1921 hos næstformand Fogt, Emdrup Mosevej 4, læses følgende:

Formanden henstillede at Bestyrelsen gjorde sit til hos Hr Schumann Emdrup Mosevej 8 at faa dels det Foreningen hos Hr Schumann tilgodehavende Kontingent og dels nogle forfaldne Afgifter til Beløb af 16 Kr inddrevet.

Bestyrelsen besluttede forinden den foretog sig videre i Sagen, at sende en Delegation paa 2 Medlemmer til Hr Schumann for at afkræve ham det skyldige Beløb.

Til dette Hverv valgtes Formanden og Kassereren, som derpaa begge begav sig til Hr Schumann, der blev afkrævet det omtalte Beløb og betalte.I Efteråret 1921 er grunden solgt til den 24-årige Valdemar Albert Pedersen, der ifølge politiets registerblade 1. november 1921 bliver gift med den 20-årige Margrethe Marie Petersen - og samme dag flytter de ind på Emdrup Mosevej 8.


Det ser ud til, at grunden igen bliver solgt i løbet af 1923/24 til den 40-årige kakkelovnsmurer Carl Christian Rasmussen, der iflg folketællingen i november 1925 er registreret med bopæl på denne adresse i 1925 sammen med 2 andre yngre familier med 1 hhv 3 helt små børn og en 19-årig dreng.


I 1925 bliver grunden solgt til den 38-årige sporvognskonduktør Niels Jørgensen, der dog ikke ser ud til med det samme at flytte ind. Niels Jørgensen er i 1923 blevet gift med den 4 år yngre Emma Johanne Marie Jørgensen og de fik en søn, Mogens i 1926 og en datter Lis i 1927. På dette tidspunkt er de formentlig flyttet ind  - og de bor stadig på adressen i 1940 og de er fortsat ejere og beboere frem til 1975/76


I 1935 bygges ifølge BBR den nuværende villa, der bygges om i 1985 - og igen nu i 2017.


Før 1935 må det formodes at det har været et træhus i den bageste del af grunden.


På en oversigtsplan fra Stadskonduktørens kontor fra 1936 ses omridset af den nuværende bebyggelse samt omridset af en lige så stor bebyggelse - formentlig træhus bagved.

EM 8