EE10


Nogle billeder fra byggeriet af Emdrup Engvej 10 mm

De nuværende ejere af Emdrup Engvej 10, Mads og Carina, fik nogle billeder med fra den tidligere ejer, da de købte huset i 2012. Billederne stammer fra de oprindelige ejere og viser bl.a. byggeriet af huset i 1927/28 og nogle af disse vises på denne side.


Den oprindelige ejer var iflg. den gamle medlemsbog fra 1920 Holger Viktor Olsen, der på det tidspunkt boede i Fåborggade på Østerbro. Iflg. folketællingen i 1921 var han kobbersmed, født i København og boede på det tidspunkt stadig som ca. 30-årig hos forældrene i Fåborggade 5. Som så mange andre i området, byggede han i første omgang et havehus i baghaven og ved folketællingen i 1925 er han stadig registreret som boende hos forældrene i Fåborggade. Men som mange andre, har han jo nok også boet i havehuset i sommermånederne. I 1925 blev han også gift med Ottilia Kirsten Margrethe, der også var københavner, og de fik i 1926 datteren Inger Margrethe.

I 1927 Gik de herefter i gang med at bygge deres rigtige villa.


Iflg. den gamle medlemsbog er Holger Viktor stadig regisreret som ejer i 1981 og ny ejer i 1982 er herefter datteren Inger Margrethe (registreret i medlemsbogen som fru Olsen).

Iflg. Kraks arkiv er den seneste registrering af Holger Viktor som ejer og beboer dog allerede i 1976, hvor han i øvrigt ud over at være kobbersmed også er faglærer.

Fra 1977 er det iflg Krak datteren Inger Margrethe, der er ejer og beboer frem til ca. 2006, hvor der er registreret ny ejer, som åbenbart har fået overdraget nogle af de gamle billeder om huset og husets beboere.

EE 10