2017

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup, - stiftet 3. november 1918


Referatet fra årets generalforsamling er godkendt af generalforsamlingens dirigent den 1. juni 2017 og fremsendt til medlemmerne. Referatet er også trykt nedenfor sammen med indkaldelse og bilag.