2017

Referatet fra årets generalforsamling er godkendt af generalforsamlingens dirigent den 1. juni 2017 og fremsendt til medlemmerne. Referatet er også trykt nedenfor sammen med indkaldelse og bilag.