For-mænd

Til den midlertidige bestyrelse blev som første formand valgt ejeren af udstykningsnr. 17, den 46-årige smed og tilskærer H. C. Pedersen, Ole Jørgensensgade, som blev genvalgt frem til 1927. Han  fik i 1924 bygget bindingsværkshuset på sin grund, matrikel 691, Emdrup Engvej 8. Ikke alt gik stille af i den periode og han forlod formandsposten i vrede.


De følgende år er der lidt skiftende formænd frem til foreningens kriseår 1931. Herom skal senere fortælles.


Fra 1931 og frem til i dag, 2018, har foreningen haft 3 formænd, der alle har siddet på posten i 29 år.


Fra 1931 til 1950 var Thorvald Ferdinand Jensen (tjenestemand ved KS), som var ejer af EE18, formand

Fra 1950 til sin død i december 1968 var Jørgen Hansen, Emdrup Engvej 2 formand

Fra 1969 til 2018 har Peter Appel, Emdrup Mosevej 3, været formand

Fra 2018 har Jacob Sonne Kibsgaard, Nøkkerosevej 44 (Emdrup Mosevej 17), været formand