2021

Bestyrelsen har denne notits om generalforsamlingen:


Vi har fået at vide at nogle af festudvalgets medlemmer ikke ønsker at arrangere vejfest til sen-sommeren i år.  Vi synes at vejfesten er en vigtig del af vores forening og at det vil være fuldt forsvarligt at afholde festen igår, da alle vil være vaccineret på det tidspunkt.  Vi vil derfor opfordre at festudvalget bliver suppleret med nye medlemmer og især børnefamilier så der også kan blive arrangeret noget for børnene.  Vi vil tage vejfesten op under eventuelt til general forsamlingen.