1931

1931 var et kriseår for foreningen.

Der var til generalforsamlingen 31. marts 1931 efter en ½ times venten kun mødt 2 medlemmer foruden bestyrelsen. Derfor foreslog sekretæren, H. Maurer, at der skulle indkaldes til ny generalforsamling med ét punkt på dagsordenen, nemlig foreningens opløsning. Dette blev vedtaget enstemmigt.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt 11. maj. 3 mand var afgået fra bestyrelsen og en var syg, så formanden var ret alene.

Formanden foreslog, at foreningen skulle fortsætte men kun for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej, men bibeholde sit navn og have en bestyrelse på kun 3. Det blev foreslået, at ejere på Emdrup Kærvej kunne fortsætte som individuelle medlemmer, men dette blev forkastet.

Der blev nedsat et udvalg til udarbejdelse af nye enkle vedtægter.

Ny generalforsamling blev afholdt 13. juni, hvor udvalget fremlagde sit lovforslag, som med små ændringer blev vedtaget.

Ved formandsvalget var der kampafstemning. Den hidtidige formand H Petersen fik 7 stemmer, mens Thorvald Jensen fik 10 stemmer opg dermed var ny formand. Denne post bestred han indtil 1960.

Som hidtil blev de nye vedtægter bogtrykt og udsendt til medlemmerne. Det var endnu ikke udbredt at have afgang til duplikator eller anden trykkemaskine - og mange medlemmer boede stadig andre steder i byen.