2. oktober 2016

Skyderi og andre voldsepisoder i området

Søndag den 2. oktober om eftermiddagen var vores veje politiafspærret i nogle timer efter at to personer blev skudt ved kiosken på Emdrupvej.

Emdrup Grundejerforening udsendte i den anledning den 10. oktober en orientering fra Københavns Politi og Københavns Kommune om utryghed på Bispebjerg. Denne orientering kan ses her


Københavns Kommune og Københavns Politi inviterer til borgermøde i Bispebjerg d. 1. november kl. 19-21. Det foregår i salen på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 København NV. Se mere herom her


16. oktober 2016 blev Emdrupvej dækket af blomster til ære for den 21-årige Daniel, som var skudofferet i kiosken