Fibernet

I januar 2020 fik vi alle i området tilbud fra Gigabit om muligt fibernet fra dette firma. Dette førte til en del mailudveksling om fordele og ulemper ved dette - og vores bestyrelse havde ingen indvendinger mod at de enkelte hver for sig tog stilling til tilmelding.

Meldingerne fra TDC var, at de ikke havde planer for området foreløbig.

Det viste sig i midten af marts, at der var nok i vores område til tilslutning. Se kortet nedenfor. Etableringen forventedes at ske i løbet af det næste års tid.

I sommeren 2020 kom så henvendelsen fra TDC, at de ville begynde at etablere fibenet i et stort område i Emdrup i løbet af efteråret. Gravearbejdet ville starte i begyndelsen af august og tilmelding til fri tilslutning skulle ske inden 5. oktober. Gigabits aktivitet havde åbenbart fremskyndet TDC's planer. 

Gigabit ville indgå samgravning med TDC og anbefalede, at det ville være fornuftigt også at tage imod TDC's tilbud. I værste fald ville man blot kunne få 2 bokse - og Gigabit forbedrede senere deres tilbud, så tilslutning også til dem kunne være gratis. Indbetalte beløb ville blive tilbagebetalt.

I løbet af efteråret 2020 blev der gravet render og lagt kabel. Tidligere snak om, at der ikke behøvede gravearbejde, men at fibrene bare skulle skydes ind, viste sig bare at være snak.

Der er lagt grus igen - formentlig det rigtige.

Mange brostens- og flisebelægninger i indkørsler over fortovene ser ikke for godt ud, - men iflg. folkene på vejen vil der blive synet, når arbejdet er færdigt.

I slutningen af december 2020 blev TDC's arbejde sat på pause som følge af den store coronasmittefare og en del aftaler om tilslutningsarbejde blev udskudt, men genoptaget i løbet af februar 2021 med opsætning af TDC's tilslutningsbokse på husene.

I løbet af marts og april, da frosten var gået af jorden, foretog TDC gravearbejdet i forhaverne og forbandt boksene med fibernettet i fortovet. Også Gigabit foretog lidt gravearbejde og skød fiber fra vejen til huset og lovede i løbet af maj at lægge nettet ind i huset hos de fleste. Dette er dog ikke sket - og det ser ud til, at der har været mange problemer med Gigabit, som bl.a. melder om, at de er blevet hacket - og i øvrigt er svære at kommunikere med.

Hvordan er de enkeltes erfaringer med dem efterhånden?

Efter dette kan vælges mange forskellige firmaers internet-/TV-/mm løsninger på TDC-nettet.

Tilmeldte til Gigabit er formentlig bundet til Gigabit det første halve år, som også er betalt for.

4 fortællinger primo juni 2021 om status på Gigabit viser følgende:

1 valgte Gigabits store pakke og venter stadig og er meget utilfreds

1 håber stadig Gigabit leverer i løbet af sommeren

1 ville ikke vente længere på Gigabit, men blev færdigtilsluttet TDC og afmeldte Gigabit og fik penge retur

1 afventer endnu Gigabit, men vil skifte til TDC, hvis det er muligt at få penge retur fra Gigabit

 

Alle har haft besvær med kontakt til Gigabit, selv om de da er meget flinke, når man taler med dem ,-)

 

I løbet af sommeren og efteråret 2021 ser det dog ud til, at både TDC og Gigabit (som nu hedder Wizer) har fået etableret rigtige og hurtige internetforbindelser til alle, der bestilte. TDC's net kan jo benyttes af mange udbydere med mange forskellige pakker og muligheder, mens Gigabit/Wizer ser ud til at koncentrere sig om ren internetforbindelse.


I sine foldere i februar 2020 skrev Gigabit bl.a. at de forventede, at man kunne ”forvente at være online senest 1 år efter tilmeldingsfristen”, som var 1. marts 2020, men bedre sent end aldrig ;-) :