EM04


Foreningens første næstformand, Johan Peter Carl Nielsen Fogt, Emdrup Mosevej 4

Ved folketællingen 1921 var kun 2 adresser beboede, nemlig Emdrup Mosevej 4 og Emdrup Mosevej 8 - men ifølge de tilgængelige BBR-registeroplysninger er nuværende ejendomme fra 1934 hhv 1935.


Det viser sig dog efter oplysninger fra Emdrup Mosevej 4, at det nuværende hus faktisk blev bygget som 1-planshus i 1921 og at det så i 1934 fik bygget en 1. sal, således at de offentligt tilgængelige BBR-registeroplysninger viser sig at rumme en - og måske flere - unøjagtigheder mht. oprindeligt byggeår.


Den første ejer af Emdrup Mosevej 4 var Distriktsformand ved Københavns Vej og Kloak, Johan Peter Carl Nielsen Fogt, født 1881, sammen med sin familie Caroline Tekla Alvilda Fogt, født 1879 og børnene Yelva Elisabeth, født 1901,  Sigyn Carla, født 1905 og Sonja Johanne, født 1911. De får bygget huset i 1921 og er i folketællingen 1921 registreret som beboere på denne adresse.


Fogt bliver valgt som næstformand ved den første generalforsamling i 1918.

I en periode frem til 1923 stod Fogt for et marketenderi, således at der kunne købes lidt fortæring og drikkelse, når man var så langt hjemmefra - ligesom i kolonihaveforeningerne.

I sommeren 1921 var Fogt indstillet på at træde ud af bestyrelsen, men fortsatte dog. I november 1923 var der igen nogen krise i foreningen i forbindelse med forhandlinger med konsortiet om belægning på vejene og et medlem ønskede foreningen nedlagt og erstattet af et meget enkelt vejudvalg.

Fogt vidste ikke hvor Jørgensen var henne, det var hverken fugl eller fisk, der skulle da være en Bestyrelse alligevel, eller Jørgensen vilde maaske være hele Bestyrelsen.

Jørgensen blev fra flere sidr rådet til at trække sit forslag. Det ønskede han ikke. Ved afstemningen var der én stemme for forslaget.


Ved bestyrelsesvalget ønskede Fogt og yderligere et bestyrelsesmedlem ikke genvalg - i stedet for Fogt valgtes ... Jørgensen.

Formanden meddelte iøvrigt, at Fogt havde lukket marketenderiet.


Ved generalforsamlingen i november 1924 valgtes Fogt til dirigent - og senere igen til en bestyrelsespost, hvor han endeligt fratræder i november 1925.


Familien Fogt sælger og flytter i 1925/1926 og i 1930 sælges til murersvend Alfred Vilhelm August Gebauer, der stadig er registreret på denne adresse ved folketællingen i 1940 - og som har stået for byggeriet af førstesalen på huset. Denne familie er fortsat ejere frem til 1980 iflg den gamle medlemsfortegnelse.EM 4