2016

Onsdag den 11. maj blev nedenstående indkaldelse til generalforsamling fremsendt som mail til foreningens medlemmer med kendt mailadresse. Den omdeles snarest sammen med bilag i papirudgave.

På dagsordenen er forslag til nye vedtægter og dette forslag er også optrykt nedenfor. Efter dette er også regnskab 2015 og budget 2016 optrykt.