Henstillinger

Støj fra motorsave og plæneklippere, manglende renholdelse af fortove mm. har været tilbagevendende emner på foreningens generalforsamlinger, senest på generalforsamlingen i 2013.

Det har flere gange ført til udsendelse af henstillinger til grundejerne om at vise hensyn og holde området pænt.

Nu er de sidste 35 års henstillinger samlet i nedenstående skematiske oversigt.

Den seneste version af henstilling må anses for gældende, da den ikke siden er ophævet. Tidligere versioner er også vist.

I oversigten er endvidere vist årstal for henstillingen samt sidetal i foreningens protokol bind 3. Dette bind af protokollen er lagt ind i billedgalleriet

Ved klik på sidetal i nedenstående tabel åbnes protokolgalleriet direkte på den pågældende side.

Emne

Behandlet under Pkt.

Henstilling

Gældende, da det er senest behandlede

Sen

År

este

Side

Tidli

År

gere

Side

Tidligere henstilling

Behandlet under Pkt.

Motoriseret græsslåning, motorsave mv.

Indkomne forslag

Brug ikke week-end mellem lørdag middag til mandag morgen

(efter sekretærens erindring fra længst henfarne tider, som formentlig har været et mix af henstillingerne fra 1980 og 1981, som vises nederst på denne side sammen med en tilsvarende henstilling fra 1928)

2013

2000


1991

1981


1980

Henvisning til tidligere henstillinger og opfordring til almindelig hensyntagen

Brug ikke om søndagen

Brug kun hverdage mellem kl 14 og 18 og ikke lørdage, søndage og helligdage

Brug kun mellem kl 12 og 14 samt mandag, onsdag og fredag mellem kl 16 og 18

Eventuelt


Eventuelt

Indkomne forslag

Eventuelt

Ukrudt, fortove

Formandens beretning

I formandens beretning blev bl.a. henstillet til at sørge for at fortovet har fuld bredde og at træer ikke skygger for de nye lysmasters lys.


2012

2003
2002

1990

1980

Hold fortove (og rendesten) rene

Erindring med særligt fokus på ukrudt ved kantsten, hvor ukrudt giver fugtadgang til vejkassen med fare for frostsprængninger af vejbanen

Erindring om renholdelse

Fortov og rendesten holdes fri for ukrudt

Fortov og rendesten holdes fri for ukrudt

Eventuelt

Eventuelt
Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Hunde-ekskrementer

Eventuelt

Ubehageligt, men når hundeejer ikke selv fjerner det, erindres om, at det er grundejerens sure pligt - øv

2012

Iberiske snegle

Eventuelt

Alle bør gøre en ihærdig indsats

2008

Rotter

Beretning

Husk, at den enkelte grundejer skal henvende sig til kommunens skadedyrsbekæmpelse, hvis der observeres rotter.

Klik her på dette link til anmeldelse

Men også gerne til bestyrelsen, der på denne måde kan få overblik over omfang

2007

Fodring af fugle/dyr

(den vilde fauna)

Vedtægts-ændring samt Eventuelt

Fornyet klage over kraftig fodring af de vilde dyr – og nedfaldne døde kyllinger bragt som luftpost af skaderne - øv

Der er mulighed for anmeldelse af sådanne fodringer.

Er der mulighed for regulering af rævebestand?


2003

080 - 081

2000

069 - 070

2 indkomne breve klager over fodring.

Det er uhensigtsmæssigt at fodre bestanden af duer, måger og husdyr udendørs. Rotter og ræve hører også til dyr – og tager godt for sig af retterne - øv

Ræve kan fanges i fælder januar og februar – og kan skydes af autoriseret jæger

Indkomne forslag

Tunge køretøjer

Eventuelt

Udvis forsigtighed ved nødvendig kørsel, så vejene (herunder fortove og kantsten) ikke skades

2002

Afbrænding af affald/Bål

Eventuelt

Erindring om, at dette er forbudt i hele Københavns Kommune – Grill er dog tilladt

2002

Parkerings-regler

Indkomne forslag

Parkering er i København ikke tilladt på fortove, der også tager skade.

De gældende parkeringsregler bør håndhæves - ellers gør parkeringsvagterne med jævne mellemrum.

Parkerede biler i begge sider på vejene virker også fartdæmpende

2000

Brændeovne

Eventuelt

Fyr ikke op med trykimprægneret træ, papir og køkkenaffald !!!!

1991

Hække mod fortov

Formandens beretning

I formandens beretning blev bl.a. henstillet til at sørge for at fortovet har fuld bredde og at træer ikke skygger for de nye lysmasters lys.1990

Hække klippes i overensstemmelse med forskrifterne

Eventuelt

Haveaffald og storskrald mm

Eventuelt

Bør tidligst stilles ud på fortov week-enden før afhentningen

1990

1980

Sæt først affald ud dagen før afhentning

Eventuelt

Ejerskifte/

Flytning

Eventuelt

Anmeld ejerskifte til formanden

1990

Disse henstillinger er blevet gentaget på senere generalforsamlinger i forskellig udformning.


Og tilsvarende er også tidligere vedtaget sådanne henstillinger. Fx dette i juni 1928: