Emdruphistorie

Sporvognen linje 16 blev oprettet i 1920 med rute fra Nørrebrogade over Rådhuspladsen til Vestre Kirkegård. I 1921 blev ruten forlænget fra Nørrebrogade til Bispebjerg og fra 1924 blev ruten forlænget til Søborg Torv. I 1962 blev linje 16 afkortet, så endestationen blev fælles med linje 10 med vendesløjfe på Emdrup Torv. Linje 16 overgik til busdrift i 1970.

Sporvognenen linje 10 havde kørt som hestesporvogn siden 1889 fra omkring Rovsinggade ad Tagensvej til Kongens Nytorv og den blev elektrificeret i 1905. I 1913 blev ruten forlænget til Bispebjerg og i 1947 til Emdrup Torv med vendesløjfe. Linje 10 overgik til busdrift i 1968


Sporvejenes udvikling kan ses på  http://www.vognstyrer.dk/


Holbergskolen blev bygget 1952 på kroen Emdruplunds grund.

Skolen startede undervisning i byggerod, men var igennem 1950'erne en stor skole med op til 1400 elever i 1958. Skolen ønskede at være moderne med gruppearbejde og fællesskab. Der var også fritidsaktiviteter og forældreaktiviteter fra starten.

 

I begyndelsen af februar 2010 blev skolen landskendt, da den inviterede til møde for indvandrerkvinder om mobning. Specielt SF's daværende formand fordømte uden at kende sagen dette initiativ, at der ikke var ligestilling, - og sagen blev et vendepunkt for denne formand og SF's popularitet.

Emdrupborg blev bygget af tyskerne under krigen og skulle være tysk skole. Den blev bygget på den grund, hvor gården Emdrupborg lå. Denne (lyst)gård havde skiftet navn nogle gange fra oprindeligt Emdrupgård og senere Annaslyst til Emdrupborg.

Efter krigen kom bygningen til at rumme bl.a. Danmarks Lærerhøjskole og senere Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Danmarks Pædagogiske Institut.

Fra 1959 fik kurserne for børnehavepædagogerne også lokaler i bygningen og i 1996 fusionerede disse kurser med Socialpædagogisk Højskole til Danmarks Pædagoghøjskole, med adresse på Emdrupborg.

I 2000 fusionerede alle disse institutioner til Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

I den næste fusionsbølge blev DPU i 2006 et fakultet under Århus Universitet - og ved de seneste omstruktureringer af Århus Universitet blev DPU til et institut under navnet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Århus Universitet.

Den Grafiske Højskole blev oprettet i 1943 og flyttede i 1999 til Emdrupvej i Radiometers gamle bygninger.

Også denne videregående uddannelsesinstitution fusionerede med en århusiansk institution, nemlig Danmarks Journalisthøjskole og blev til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1. januar 2008.

Slangerupbanen fra Lygten Station (København L) på Nørrebro til Slangerup via Farum blev åbnet i 1906 som en privat jernbane, der bl.a. skulle føre de københavnske arbejdere til de naturskønne udflugtsmål i området mellem Farum og Slangerup.

Første station efter Lygten var Emdrup for enden af Nøkkerosevej.

Jernbanen blev i 1929 overtaget af de 5 oplandskommuner, og i løbet af 1930'erne var det kun få persontog, der standsede i Emdrup. Godstrafik standsede dog fortsat hyppigt i Emdrup, hvor et læssespor kunne bruges af især Emdrup Savværk på den modsatte side af stationsbygningen.


I 1948 blev banen overtaget af DSB med planer om at den skulle indgå i S-tognettet. I 1954 blev strækningen Farum-Slangerup nedlagt og banens navn blev ændret til Hareskovbanen og Emdrup Station blev nedlagt, men fortsat i brug for godstrafik . Stationsbygningen blev revet ned i slutningen af 1970'erne, men toiletbygningen først i 2003.


I 1971 blev det besluttet at banen skulle have ny linjeføring, så den fra Emdrup skulle føres til Hovedbanegården via Ryparken og Svanemøllen og at Løgten derfor skulle nedlægges som station.

I 1977 blev banen til den nu dobbeltsporede S-togstrækning linje H fra Farum til Frederikssund - og stationen i Emdrup blev flytet til den nuværende placering. I 2007 skete nye omlægninger af S-togslinjerne og Farumbanen blev nu den nordlige del fra Hovedbanegården af linje A fra Hundige


En meget interessant og fyldig beretning kan læses på http://www.slangerupbanen.dk/

Gården Emdrupgård var en udflyttergård fra det gamle Emdrup. Den lå på hjørnet af Emdrupvej og Frederiksborgvej og forsvandt i begyndelsen af 1900-tallet.

På grunden blev i 1937 bygget et optagelseshjem Emdrupgård. Det var Københavns Kommunes første døgninstitution, som blev bygget til formålet og var en udflytning af institutionen fra Vestre Fælledvej. I starten plads til 50 drenge i alderen 12-20 år. Siden blev institutionen betegnet Iagttagelseshjem og senere Skolehjem, stadig for drenge.

I 1979 blev foretaget større ombygning, så der blev enkeltværelser og herefter for både drenge og piger i alderen 7-15 år og med både døgn- og dagpladser.


Igennem mange år var der en tradition for et loppemarked hvert forår. Dels fik børnene en oplevelse, dels gav det en kontaktflade mellem børnehjemmet og Emdrup, dels var der mange spændende og billige ting,  og endelig gav det økonomi til børnenes lejrtur til Norge.

Nye tider har dog afsluttet denne tradition. Sidste loppemarked var maj/juni 2012. Et stort savn for Emdrup.

Verdens første Skrammellegeplads på Emdrup Banke blev oprettet i 1943. Ideen om skrammellegepladser blev siden "eksporteret" til andre dele af landet og til udlandet.