Nyt

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening

Vejlaug for Emdrup Engvej og Emdrup Mosevej i Emdrup, - stiftet 3. november 1918


Indkaldelse og forslag til og referat fra 2020-generalforsamlingen kan ses ved dette link


Der er endvidere tilføjet et par nye sider:

  • Lidt om fibernet på dette link
  • Lidt om den spanske syge, som hærgede mens vores forgængere stiftede vores forening på dette link

Tirsdag den 17. december 2019 vandt 14-årige Max fra Emdrup Engvej konkurrencen om navngivning af en planet og stjerne langt , langt borte. Godt og vel 1000 lysår borte! 

Max havde foreslået, at stjernen skulle hedde Muspelheim og planeten, der kredser om den skulle hedde Surt. Navne hentet fra den nordiske mytologi.

Ved afstemningen om de indsendte forslag vandt Max's forslag. Stort tillykke

Emdrupgårds Villabys Grundejerforening er siden 6. september 2014 på nettet:

www.emdrupengogmosevej.dk


Hjemmesiden er en slags vidensbank for foreningens medlemmer, aktuelt og historisk.


Den indeholder foreningens vedtægter, generalforsamlingsreferater, beslutninger og dokumenter, som kan være nyttige at kende. 

I november 2014 blev indsat en skematisk oversigt over de sidste 35 års henstillinger til medlemmerne om at vise hensyn og holde området pænt.


Den indeholder også mange træk af foreningens oprindelse og historie og omtale af de arrangementer, som har været afholdt. Fx findes billeder fra vejfester.

Fortællingen om vejenes og foreningens start og første år er baseret på foreningens gamle protokol, som starter med referat af den første generalforsamling 3. november 1918, samt en gammel fortegnelse med start i 1920 over medlemmerne i foreningen og kontingentbetalingerne. Fortællingen indeholder også et par versioner af kort over foreningens område.

Denne fortælling vil blive fortsat - og det er vores håb, at vi i løbet af 2018 ved fælles hjælp kan udbygge fortællingen, således at vi frem mod 3. november kan skabe en web-100-årsjubilæumshvidbog. Der er også i denne fortælling indsat et link til et foreløbigt regneark, der har  registreret oplysninger om vejenes beboere ifølge folketællingerne 1921, 1925, 1930 og 1940 samt oplysninger om de oprindelige ejere ifølge den gamle medlemsfortegnelse.

I november 2017 er fortællingen suppleret med en række fortællinger om nogle af de første ejere og beboere. Disse fortællinger bygger på de samme kilder, protokollen, melemsfortegnelsen, folketællingerne, politiets registerblade, slægtsforskningshjemmesider mv. Men der er nu også enkelte bidrag fra nuværende beboere. En byggeårsstatistik bygget på tilgængelige BBR-oplysninger vil blive revideret, når bedre oplysninger findes.


Siden indeholder også links til andre nyttige hjemmesider. Fx til Emdrup Grundejerforening, Københavns Kommune, elforsyning, varmeforsyning og til nogle af de hjemmesider, der fortæller mere uddybende historier om området.