Nyt

Der er nyt om 

  • Generalforsamling 2024: se dette link
  • Og se vedtægterne på dette linkEmdrupgårds Villabys Grundejerforening er siden 6. september 2014 på nettet:

www.emdrupengogmosevej.dk


Hjemmesiden er en slags vidensbank for foreningens medlemmer, aktuelt og historisk.


Den indeholder foreningens vedtægter, generalforsamlingsreferater, beslutninger og dokumenter, som kan være nyttige at kende. 

I november 2014 blev indsat en skematisk oversigt over de sidste 35 års henstillinger til medlemmerne om at vise hensyn og holde området pænt.


Den indeholder også mange træk af foreningens oprindelse og historie og omtale af de arrangementer, som har været afholdt. Fx findes billeder fra vejfester.

Fortællingen om vejenes og foreningens start og første år er baseret på foreningens gamle protokol, som starter med referat af den første generalforsamling 3. november 1918, samt en gammel fortegnelse med start i 1920 over medlemmerne i foreningen og kontingentbetalingerne. Fortællingen indeholder også et par versioner af kort over foreningens område.

Denne fortælling vil blive fortsat og er en foreløbig web-100-årsjubilæumshvidbog. Der er også i denne fortælling indsat et link til et foreløbigt regneark, der har  registreret oplysninger om vejenes beboere ifølge folketællingerne 1921, 1925, 1930 og 1940 samt oplysninger om de oprindelige ejere ifølge den gamle medlemsfortegnelse.

I november 2017 er fortællingen suppleret med en række fortællinger om nogle af de første ejere og beboere. Disse fortællinger bygger på de samme kilder, protokollen, melemsfortegnelsen, folketællingerne, politiets registerblade, slægtsforskningshjemmesider mv. Men der er nu også enkelte bidrag fra nuværende beboere. En byggeårsstatistik bygget på tilgængelige BBR-oplysninger vil blive revideret, når bedre oplysninger findes.


Siden indeholder også links til andre nyttige hjemmesider. Fx til Emdrup Grundejerforening, Københavns Kommune, elforsyning, varmeforsyning og til nogle af de hjemmesider, der fortæller mere uddybende historier om området. Endvidere er der under fanebladet kontakt oplysninger om foreningens bestyrelse